PRODEJ, SERVIS, ŠKOLENÍ, PŮJČOVNA

Kurz pro obsluhu stavebního stroje - zajištění optimálního výkonu

Novinka – chystají se nové průkazy

Kurz strojníků - nezbytnost pro práci se stavebním strojem

Kurz strojníků Vaše pracovníky vybaví potřebnými znalostmi i průkazem strojníka, který je podle vyhlášky 77/65 sb. nezbytný pro práci se strojem. V případě úrazu způsobeného stavebním strojem, řízeným obsluhou bez platného průkazu strojníka hrozí velmi citelné finanční postihy, v krajním případě až nepodmíněný trest odnětí svobody. Proto Vám jako doplněk svých služeb současně s  nabídkou kvalitních stavebních strojů nabízíme i základní, rozšiřovací a opakované školení strojníků dle vyhlášky 77/65 sb. Školení se provádí přímo v sídle společnosti v Olomouci, nebo po dohodě ve vhodných prostorách u zákazníka.
Po ukončení kurzu obdržíte průkaz strojníka vystavený Ministerstvem průmyslu a obchodu platný na celém území ČR.

Snižte riziko nehody – přihlaste své strojníky do našich kurzů obsluhy stavebních strojů
 • Kurzy provádíme na všechny kategorie strojů dle vyhl. 77/65 sb. Nabídka obsahuje pouze nejčastější požadavky, ale jiné skupiny strojů, než jsou zde uvedeny (kompresor, elektrocentrála …) je možno po dohodě přiřadit ke stávajícímu kurzu.
 • Ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH.
 • Dle vyhl. 77/65 sb. je možno v jednom kurzu získat oprávnění na jednu skupinu strojů (např. nakladač nebo válec, nebo rypadlo …) V tzv. sdružených kurzech je možno absolvovat základní kurz, např. na nakladač a  rozšířit např. na rypadlo, čímž získáte strojnický průkaz na dvě skupiny strojů!

Podmínky vyjmenované ve vyhl. 77/65 Sb. MSv:

 1. Řádně vyplněná přihláška ke zkoušce která musí obsahovat: vyplnění prvních třech odstavců s důrazem na podpis účastníka, zdravotní potvrzení, které nesmí být starší šesti měsíců a podpis s razítkem ve třetím odstavci. (strojem nebo hůlkovým písmem).
 2. Žadatel musí, pokud se přihlašuje na stroj na kolovém podvozku, mít řidičský průkaz skupiny podle zák. 361/2000, t.j. u stroje do 3,5 t smí obsluhovat strojník s ŘP sk. „B“, stroje nad 3,5t sk. „T“ nebo sk. „C“.
 3. Potvrzená tělesná a duševní způsobilost žadatele. (Potvrzuje lékař)
 4. Potvrzená praxe na stroji (potvrzuje strojník, nebo firma, která uvede jméno strojníka a č.strojnického průkazu).
 5. Úspěšně vykonaná praktická a teoretická zkouška před komisí delegovanou MPO.
 6. Věk minimálně 18 let
 7. Včas odeslaná přihláška do kurzu (malá) nebo objednávka s údaji: jméno, typ kursu, typ stroje, na kterém byl proveden zácvik, termín, podpis a razítko objednavatele a jeho DIČ a IČ, telefonní číslo.
 8. Zácvik na stroji v počtu 400 hodin (pro rozšíření 200 hodin), který je potvrzen zaměstnavatelem, nebo školitelem na přihlášce ke zkoušce.
 9. Předložení platného občanského průkazu (pasu). Předložení platného řidičského průkazu pokud to stroj vyžaduje (pro stroje na kolovém podvozku).
 10. Je nutné si vzít s sebou návod na obsluhu stroje.
 11. Po absolvování kurzu a úspěšně vykonané zkoušce může absolvent na stroji samostatně pracovat. Po zaplacení kurzu a vyhotovení průkazu obdrží objednavatel strojnický průkaz.

Jak na opakované školení

Pozn: Pro opakované školení není nutno se předem přihlašovat. Stačí, když se účastník dostaví se stroj. průkazem, psacími potřebami a částkou na úhradu v hotovosti.