PRODEJ, SERVIS, ŠKOLENÍ, PŮJČOVNA

Výpočet délky ramp a stanovení typu

Výpočet délky rampy a stanovení požadovaného typu

1. Změříme výšku korby vozidla od země
2. Maximální stoupání rampy je 30%
3. Délku rampy vypočítáme ze vzorce:

4. Zvolíme nejbližší vyšší vyráběnou délku rampy
5. Zvolíme tabulku buď pro stroje na kolech a gumových pásech, nebo stroje na ocelových pásech.
6. V příslušné tabulce vybereme typ rampy dle hmotnosti stroje, vypočítané délky rampy s přihlédnutím k výšce korby.